Toshiba
washer
你的位置: 主頁     日式洗衣機

日式洗衣機

compare button download buttonAW-M731APH(WW)
全自動洗衣機 (6.3公斤 結合高低水位)
零售價 HK$2,780 AW-M731APH(WW)
AW-M801APH(WW)
全自動洗衣機 (7公斤 結合高低水位)
零售價 HK$3,280 AW-M801APH(WW)
AW-M901BPH(WW)
全自動洗衣機 (8公斤 結合高低水位)
零售價 HK$3,580 AW-M901BPH(WW)
AW-K731APH
全自動洗衣機 (6.3公斤 結合高低水位)
零售價 HK$2,780 AW-K731APH
AW-J800AH
全自動洗衣機 (7.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,180 AW-J800AH
AW-J800APH1
全自動洗衣機 (7.0公斤 高水位)
零售價 HK$3,380 AW-J800APH1
AW-J900DH
全自動洗衣機 (8.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,580 AW-J900DH
AW-J900DPH1
全自動洗衣機 (8.0公斤 高水位)
零售價 HK$3,780 AW-J900DPH1
AW-DL1000FH
全自動洗衣機 (9.0公斤 低水位)
零售價 HK$4,480 AW-DL1000FH
AW-B1000GH
全自動洗衣機 (9.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,780 AW-B1000GH
AW-B1000GPH
全自動洗衣機 (9.0公斤 高水位)
零售價 HK$4,080 AW-B1000GPH
AW-DUH1200GH(DS)
直驅變頻摩打洗衣機 (11.0公斤 低水位)
零售價 HK$4,980 AW-DUH1200GH(DS)